Fermentert villsaukjøtt

100 pølser og kverning av hjortekjøtt

Denne laurdagen har gått med til pølsestapping og kverning av hjortekjøtt til neste produksjon. Villsaukjøtet som har lege til fermentering i vekesvis vart til rundt 100 pølser, som vi frakta med oss heim for røyking, tørking og speking. Det er ein lang prosess frå nedskjæring til ferdige pølser.

Denne gongen har vi kjøpt inn hjortekjøtt frå Norsk Hjortesenter på Svanøy. Som ein del av dagens pølsearbeid har vi kverna opp 50 kg hjort, tilsett salt og vakumpakka det. Om nokre veker skal det blandast med villsaukjøtt i ein ny pølseproduksjon.