Kjøt blanda med salt blir vakuumert

Frå kjøt til pølser

Dagen er komen for å omforme vakuumpakka kjøt til pølser. Denne prosessen skjer også på foredlingsanlegget på Mo – i reine trygge omgjevnader. Det er nesten utruleg at dei store posane med kjøt, som har lege til modning i fleire veker, no skal bli til pølser. Mjølkesyrebakteriane har gjort jobben med  fermentering av kjøtet – og fått fram den gode smaken av villsau, lynghei og hav – ja smaken av Reksta.

Kan ikkje sei anna enn at vi var litt spente då vi spretta posane. -Kva lukt vil slå i mot oss? – tenk om … Men, det lukta rett og slett godt. Kjøtet måtte knaast godt opp for hand, før vi putta det i pølsestapparen. Vi brukar tarm som er laga av alginat, og ferdig kutta i 50 centimeters lenge. Det blei mange gyldne halvmetarar med pølse denne dagen. Det er ein eigen kunst å knyte pølsetarmane i enden. Mentoren vår Magnhild Dyrdal hadde heldigvis gitt oss gode tips om korleis dette skulle gjerast. Ho hadde rett i at ein lett blir sår på fingrane av denne knytinga.

Kvar einaste pølse vart lagt på vekta, for målet er å komme nærast mulig 1000 gram pr pølse. Det tar litt tid å få det rette «trykket» inn i fingrane. Etterkvart bugna det av kilospølser, som vi pakka i kassar, og tok med oss heim for røyking, tørking og speking.