Gjensynsglede på toppen

Nyttefriluftsliv

Søndagsturen gjekk til Skorpa og Blåkollen (393 moh.) i dag – i lag med kjekke ungdommar. Vi hadde med oss god mat til både folk og dyr. Flokken vår med fjorårets simpelam er på vinterbeite på naboøya Skorpa, og dagens tur var ein fin kombinasjon av fjelltur og beitetilsyn – såkalla nyttefriluftsliv.

Vi fann flokken vår heilt på toppen ved varden. Det vart eit gledeleg møte der vi kosa oss med kaffi og sjokolade, og dei unge sauefrøknene fekk smake medbrakt økologisk kraftfôr. Ein flott tur over lyng, eine og konglomoratfjell – i litt grått vêr med strålande utsikt 360 grader.